JOENSUULAISET

JOENSUULAISIA (jatkoa)

kuva Vastaus; alueliitos. Pielisensuun kunta liitettiin kaupunkiin ja niin Joensuu sai Hukanhaudan, Karsikon, Mutalan, Noljakan ym. "esikaupunkialueensa" ja paljon uusia kaupunkilaisia. Tästä eteenpäin kaupunkilaisten määrä onkin kasvanut aiempaa nopeampaan tahtiin, niin että nykyisin Joensuu kuuluu keskisuurten suomalaiskaupunkien joukkoon ja on Pohjois-Karjalan alueen merkittävin kasvukeskus. Kasvu on tapahtunut "vanhan kaupungin" ulkopuolisilla alueilla, sillä vuonna 1995 ruutukaava-alueella asui noin 9200 joensuulaista, eli likimain saman verran kuin 40 vuotta aiemminkin. Uudemmista asutusalueista suurimmaksi on noussut Rantakylän-Utran seutu, jossa asuu noin 12500 henkilöä, eli yli viidennes kaikista joensuulaisista.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18