ELINKEINOT

Pohjois-Karjalan keskussairaala

kuva

Jokaisessa sairaanhoitopiirissä on yksi keskussairaala. Keskussairaala on sairaanhoitopiirin keskus. Pohjois- Karjalan sairaanhoitopiiriin kuuluu monta kuntaa esim. Lieksa, Pyhäselkä, Joensuu ja Liperi . Pohjois- Karjalan sairaanhoitopiiriin kuuluu 180.000 asukasta. Vuodessa Keskussairaalaan tulee 60.000 potilasta. Poliklinikkakäyntejä on 200.000. Hoitopäiviä on myös 200.000. Isoja leikkauksia on 15.000. Sairaalan tärkein osasto on ensiapupoliklinikka. Sairaalalla on kaksi omaa ambulanssia ja lisäksi se saa tarpeen mukaan ambulansseja kuntayhteisöltä. Sairaalan tärkeintä laitetta ei tarkkaan voida sanoa, koska se johtuu sairauksien erilaisuudesta. Sairaalaa alettiin rakentaa 1952. Pian sen jälkeen sairaala vihittiin käyttöön.

Nepenmäen koulun 5 a-luokan oppilaat Juho Sihvola ja Mika Sykkö haastattelivat syksyllä 1998 johtajaylilääkäri Pertti Palomäkeä.Valokuvat Juhani Sutinen ja Raimo Vänskä.1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24