ELINKEINOT

KARJALAINEN

kuva

Yleistä tietoa Karjalaisesta
Lehden perustivat vuonna 1874 joensuulaiset yläalkeiskoulun opettajat, mm. Henrik Piipponen. Karjalatar perustettiin Joensuun ollessa 25-vuotias, ja katsottiin, että kaupunkilaisten tulisi tietää enemmän maailman menosta ja kauppiaiden saada ilmoitella tavarastaan lehdessä. Ensimmäinen Karjalatar ilmestyi perjantaina 2. 10. Lehden johtoon tuli myös kauppiaita ja virkamiehiä.

Vuonna 1918 nimi muuttui Karjalaiseksi ja seuraavan vuoden alusta siihen yhdistettiin Karjalan Sanomat. Karjalaisella on myös oma verkkolehti internetissä. Lehden kustantajalla, Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy:llä, on neljä paikallislehteä. Sillä on myös mittavaa kirjapainotoimintaa Helsingissä ja Joensuussa. Karjalaisen levikki on n. 48.000. Tilaajakunta on kaikenikäistä. Karjalainen on myös mukana Väli-Suomen Mediassa.

Työntekijöitä Karjalaisella on n. 300, koko konsernissa yli 400. Karjalaisella on kaksi päätoimittajaa, vastaava päätoimittaja Pekka Sitari ja päätoimittaja Aatto Jääskeläinen. Jokaisella tehtävällä toimituksessa ovat omat vaatimuksensa, muuta päätoimittajan työssä korostuu etenkin ennen muuta vastuu koko lehdestä, sen sisällöstä ja kehittämisestä ja myöskin henkilökunnan johtamisesta.

Karjalaisen toiminta
Jotta saataisiin yksi lehti tuotannosta ulos, on tehtävä hyvin paljon. Ilmoitusosasto ottaa vastaan ja hankkii ilmoituksia ja toimitus uutisia ja kuvia, jotka työstetään tietojenkäsittelyjärjestelmissä lehden sivuiksi. Sitten sivut siirtyvät filmille ja painopellille, jotka tulevat painokoneen teloille. Työ alkaa aamulla klo 8 ja jatkuu puoleen yöhön saakka, jolloin alkaa lehden painaminen. Noin kolmessa tunnissa lehti on painettu, ja samalla postitus on tehnyt osoitteellisen niputuksen ja lähettänyt lehdet maailmalle omille ja postin jakajille. Sen jälkeen lehti menee postiluukkuihin levikki- ja tilausosaston laatiman tilaajaosoitteiston mukaisesti.

Pohjois-Karjalan Kirjapainon koneistoon kuuluu mm. suuri painokone Wifag offsetrotaatio, arkkipainokone ja neljä korkealaatuista nelivärityötä tekevää heatset-tyyppistä aikakausilehtipainokonetta. Lisäksi yhtiöllä on sitomakoneita ja liimasidontalinja, sekä tietenkin tietokonegrafiikka.

Nepenmäen koulun 5a luokan oppilaat Armi Romppanen ja Saara Pihlman haastattelivat syksyllä 1998 Karjalaisen päätoimittaja Aatto Jääskeläistä.
Lähdetiedot ja valokuvat: Sanomalehti KARJALAINEN1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24