ELINKEINOT

Joensuun jätevedenpuhdistamo

kuva

Kävimme haastattelemassa jätevedenpuhdistamon työnjohtajaa Timo Sallista. Jätevedenpuhdistamo puhdistaa veden kolmivaiheisella puhdistuksella, joka sisältää mekaanisen, biologisen ja kemiallisen puhdistuksen. Mekaaniseen jätevedenpuhdistukseen kuuluu: 1. välpät, 2. hiekanerotus, 3. esi- ilmastus ja 4. esiselkeytys. Biologiseen jätevedenpuhdistukseen kuuluu: 1. ilmastus ja 2. väliselkeytys. Kemialliseen jätevedenpuhdistukseen kuuluu: 1. kemikaalien annostus ja pikasekoitus, 2. flokkaus (hiutaloittaminen) ja 3. jälkiselkeytys.

Jätevedenpuhdistamolla toimii 10 henkilöä käsittävä sähkö- ja automaatiomiehen, sekä koneasentajien ryhmä. Laitoksella on myös siivooja ja laborantti. Henkilökunnan palkat ovat keskimäärin 10 000 - 13 000 mk/kuukausi. Henkilökunta on ilmeisen tyytyväinen, koska vaihtuvuus on pieni. Jätevedenpuhdistamon työnjohtaja Timo Sallinen on tullut töihin puhdistamolle v. 1977 ja on ollut itsekin tyytyväinen työhönsä.

Määrävälein puhdistamolla suoritetuissa terveystarkastuksissa ei ole todettu terveydellisiä haittoja. Työntekijöiden mielestä hajuhaittoja ei ole. Työaika on arkipäivisin klo 7-16 välisenä aikana ja viikonloput ja yöt laitos toimii automaattisesti. Jätevedenpuhdistamon päivystäjällä on mahdollisuus yöpyä laitoksella. Häiriön sattuessa tieto menee päivystäjälle. Jätevedenpuhdistamon työnantaja on Joensuun Vesilaitos. Jätevedenpuhdistamolla puhdistettu jätevesi johdetaan Pyhäselkään. Puhdistamon pinta-ala on 9 515 m2, kerrosala 11 020 m2 ja tilavuus 76 274 m2. Jätevedenpuhdistamon pienoismalli on esitys kadun alla olevista putkista ja kaapeleista.

Nepenmäen koulun 5.A-luokan oppilaat Teemu Drockila, Samppa Sivonen ja Ville Sokkanen haastattelivat syksyllä 1998 Timo Sallista. Lähdetiedot Joensuun jätevedenpuhdistamosta. Valokuvat Raimo Vänskä.1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24