ELINKEINOT

Niinivaaran laitesuoja jatkuu

kuva

Joensuussa on väestönsuojapaikkoja runsaalle 56 000 henkilölle, jotka sijaitsevat pääasiassa talokohtaisissa väestönsuojissa. Mitoitusperusteena on 0,6 m2/henkilö. Niinivaaran laitesuoja ei ole nk. yleinen väestönsuoja, koska siellä on vain laitteita ja johtokeskuksia. Kaupunki on rakentanut liikkuvaa väestöä, ja niitä ihmisiä varten, joilla ei ole omaa suojapaikkaa, yleisiä suojapaikkoja julkisten rakennusten yhteyteen runsaalle 1 000 henkilölle. Suojapaikkoja ei kuitenkaan ole riittävästi, koska niitä ei ole tarvinnut rakentaa pientaloalueille. Näissä joudutaan turvautumaan mahdollisiin tilapäisiin suojarakenteisiin. Lisäksi kaupunkialueen kivitalojen kellaritiloista voidaan tarvittaessa saada kevyellä rakentamisella tilapäistä suojatilaa yli 30 000 henkilölle.

Tämä Joensuun laitesuoja on lähes 20 metriä Niinivaaran kallion sisässä. Louhittua tilaa sieltä löytyy 18 000 ja kahteen kerrokseen rakennettuja käyttötiloja noin 3500 . Siltä varalta, että sähköt katkeavat, on varavoimajärjestelmä. Laitesuoja on yleisessä vesi- ja viemäriverkossa ja tarvittaessa voidaan vettä varastoida useiksi viikoiksi. Puhtaan ilman saannin turvaamiseksi on rakennettu suojapuhallinlaitejärjestelmä. Johtokeskuksissa on myös käytettävissä tarvittavat viesti- ja hälytysyhteydet, sekä ATK-kytkennät.

Kuka tahansa ei pääse laitesuojaan sisälle, vaan jokaisella työntekijällä on oltava kulunvalvontakortti. Ovien kulmissa on lisäksi summerikuulutusvälineet, joiden kautta ovet voidaan avata. Tällöin sisälle pyrittäessä on tarkoin selvitettävä, mikä on käynnin syy.

Tämän kalliosuojan louhiminen ja rakentaminen on runsaat 25 vuotta sitten kestänyt 2-3 vuotta. Muutama vuosi sitten laitesuojassa tehtiin peruskorjaus, jolloin yhteisiä tiloja uudistettiin, sekä LVI-järjestelmiä nykyaikaistettiin uusinta tekniikkaa hyödyntäen.

Oppaana ja asiantuntijana oli Joensuun valmiuspäällikkö Onni Korhonen

Toimittajat: Sini Kauko ja Mira Kettunen, Nepe 5B1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24