ELINKEINOT

Niinivaaran laitesuoja

kuva

Joensuun kaupungissa sijaitsevan Niinivaaran laitesuojan rakentaminen aloitettiin vuonna 1971 ja se valmistui vuoden 1973 aikana. Kun uudempi puhelinautomaatio tuli entisen piuhajärjestelmän tilalle, oli puhelinkeskuslaitteille löydettävä turvallinen paikka. Niinpä puhelinkeskustilat louhittiinkin Niinivaaran kallion sisään, joissa ovat Sonera Oy (ent. TELE) ja Joensuun Puhelin Oy. Viestikeskusten lisäksi kalliosuojaan rakennettiin johtokeskustiloja myöskin poikkeusolojen tarpeisiin lääninhallinnolle, Joensuun kaupungille ja Puolustusministeriön rakennustoimistolle.

Työntekijöitä laitesuojassa päivittäin ei ole paljonkaan. Viestikeskus Soneran puolella on vajaa kymmenen työtekijää, mutta Joensuun Puhelimen puolella ei ole kokopäiväisiä työntekijöitä. Johtokeskuksissa ei myöskään ole miehitystä, mutta asioita tullaan hoitamaan tarvittaessa. Koulutustoimintaa laitesuojatiloissa ja etenkin johtokeskustiloissa suoritetaan jonkin verran. Laitesuojan toiminnallisesta kunnosta huolehtii Sonera Oy, joka samalla vastaa laitesuojan isännöintitehtävistä.

Laitesuojasta käsin hoidetaan mm. väestönsuojelussa tarvittava johtamistoiminta poikkeusoloissa. Väestönsuojelun (siviilisuojelu) valmisteluvastuu on säädösten mukaan valtiolla ja kunnilla, jotka hoitavat yleistä väestönsuojelua, sekä virastoilla, laitoksilla ja taloyhtiöillä, jotka hoitavat omatoimista väestönsuojelua. Kaikki vastaavat myös vastuunsa mukaan kustannuksistaan. Väestönsuojelu on lakisääteistä toimintaa, joihin uhkatilanteisiin vastuuviranomaisten on normaalioloissa jo varauduttava valmistelemalla toimintansa niin normaaliajan kuin poikkeusolojenkin uhkakuvat huomioiden. Lisäksi valmistellen myös toimintansa jatkuvuuden turvaamisen.

Omatoimisen suojelun osalta suojelutoimet suunnitellaan joko talosuojelun, tai virasto- ja laitossuojelusäädösten mukaisesti. Suojelujärjestelyt on toteutettava jo sellaisissa taloyhtiöissä, joissa on vähintään viisi asuinhuoneistoa. Niissä on nimettävä suojelujohtaja, laadittava suojelusuunnitelma, hankittava suojelumateriaalia ja tiedotettava suojelujärjestelyistä asukkaille. Yritykset ja laitokset ovat vastuussa työntekijöidensä, sekä asiakkaidensa turvallisuudesta niin normaali-, kuin poikkeusoloissakin ja toimintansa jatkuvuuden turvaamisesta.

Omatoimisen suojelun johtamistoimintaa suoritetaan myös laitesuojassa sijaitsevassa Joensuun kaupungin johtokeskuksessa väestönsuojelun toimintaorganisaatioon kuuluvien erityisten suojelulohkojen johtokeskusten (10 kpl joensuussa) välityksellä. Joensuun kaupungin vastuulla on muodostaa poikkeusolojen varalta yleisen väestönsuojelun toimintaorganisaatio, jonka vahvuus on lähes 800 henkilöä. Valmistelu- ja järjestelyvastuu on palo- ja pelastusviranomaisella, väestönsuojeluviranomaisella, teknisten alojen viranomaisella, sekä terveydenhuolto- ja sosiaaliviranomaisella. Henkilöt ovat nimettyjä ja varattuja tehtäviinsä pääasiassa kaupungin palveluksessa olevista. Joensuun kaupungin johtokeskus valvoo ja johtaa väestönsuojelutoimintaa laitesuojasta käsin, jonne on nimetty tarvittava johtokeskushenkilöstö (45 henkilöä). Joensuun johtokeskuksen päällikkönä toimii kaupunginjohtaja.1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24