SYNTY

Joensuu kivikaudella

kuva

Jääkauden jälkeen asuttavaksi sopivat alueet Suomessa sijaitsivat Suomenlahden ja Vienanmeren välisellä alueella.

Arkeologisten tutkimusten mukaan myös Joensuusta on löytynyt kivikautisia asuinpaikkoja ja esineitä ( mm. kvartsista valmistettuja kaapimia ja nuolenkärkiä sekä kivikirveitä ). Asuinpaikat sijaitsivat mm. Mutalassa ( noin 5210 eKr. ) ja Siihtalassa ( noin 3860 eKr. ). Iiksenvaaralta on löydetty ainakin kaksi kivikirvestä ja Iiksensaaresta kourutaltta.

Kivikaudella veden virtaamissuunta oli pohjoiseen Oulujärven suuntaa, kunnes maa alkoi kohota pohjoisessa nopeammin kuin etelässä ja virtaamissuunta muuttui etelään. Pielisjoki puhkaisi tuolloin uoman Uimaharjun läpi ja vesimassat hautasivat alleen nykyisen Joensuun alueen Noljakan ja Niinivaaran huippua lukuunottamatta. Vesi alkoi laskea vasta 5000 vuotta sitten, kun Saimaan veden paljous puhkasi uuden uoman Vuoksen kohdalta Suomenlahteen.


teksti: Miia Karvonen ja Meri Simonen Iiksenvaaran koulu
(lähteet: Salonheimo -81, Joensuu ennen Joensuuta, Vänskä -90 Karjalaisen kauppatien varrelta )


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11