SYNTY

Mihinkäs kohti se kaupunki tehdään ?

kuva "Oma tupa, oma lupa" kertoo sananlasku. Lupa olisi, mutta tupa ja ennen kaikkea tontti puuttui. Tulevan kaupungin ensimmäinen asemakaava hyväksyttiin vuonna 1840, mutta maata suunnitelmien toteuttamiseksi ei vielä ollut. Kirjavien vaiheiden ja sitkeän kaupankäynnin jälkeen saatiin maakaupat lopulta tehtyä vuonna 1847, mutta vieläkään ei päästy rakennustöihin. Nyt huomattiin ettei aikaisemmin hyväksytty asemakaava ollutkaan kelvollinen ja tilattiin uusi. Kun vielä oli käyty perinpohjainen keskustelu siitä kummalle puolelle Pielisjokea kaupunki rakennettaisiin, päästiin hakemaan lopullista hyväksyntää kaupunkihankkeille. Suomen senaatti uuden asemakaavan 14.12.1847 ja kaupungin perustuskirjan 26.1.1848. Kaikki oli nyt keisarin käsissä ja 29.11.1848 vahvisti Venäjän tsaari Nikolai I lopullisesti Joensuun kaupungin perustamisasiakirjat. Joensuu oli virallisesti syntynyt.


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11