ELINKEINOT

Entisajan kauppaa ja teollisuutta

kuva Kaupungin alkuaikojen tärkeimpinä elinkeinoina olivat erilaiset käsityöläisammatit sekä kaupankäynti. Kaupan alalla muutamat joensuulaiskauppiaat nousivat valtakunnallisestikin merkittäviksi tekijöiksi suurten kauppalaivastojensa turvin. Heistä on mainittava A J Mustonen, Simo ja Petter Parviainen sekä G Cederberg. Aikana jolloin rautatie ei vielä ulottunut Joensuuhun ja nykyaikaiset kestopäällysteiset tiet olivat tuiki tuntemattomia, oli joki ja Saimaan vesistö ylivoimaisesti tärkein liikenneväylä Joensuulle ja joensuulaisille. Joensuulaisomistajien lipun alla purjehtikin aina 1900-luvun alkupuolelle asti suuri osa Saimaalla liikennöivistä aluksista. Harvinaista ei ollut sekään, että joensuulaislaiva suuntasi kulkunsa muihin maihin mm. Saksaan ja Englantiin.


2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24