LISÄTIEDOT

Opetusministeriön suurhanke Suomi tietoyhteiskunnaksi -projektin päärahoitus suuntautui kouluille. Tietotekniikan perusvalmiudet omaavilla koululaisilla on hyvät edellytykset menestyä nykyhetken ja tulevaisuuden yhteiskunnassa. Tällä projektilla halutaan osoittaa, että tietotekniikka ja internetin käyttö soveltuvat myös kotiseutuopetukseen. Maailma on ulottuvillamme, mutta myös lähiseudun asioista voi saada tietoa internetin kautta. Opetushallitus halusi tukea myös museoiden ja koulujen uusia yhteistyömuotoja - sisältäväthän juuri museot valtavia tietovarantoja, jotka odottavat aktiivista käyttöä.

Joen suusta Joensuuksi opetusohjelman ideoinnissa ovat olleet mukana:
  • Iiksenvaaran koulun opettajat: Jari Huusko ja Raija Pesonen
  • Keskustan yläasteen opettajat Helena Pekkarinen ja Liisa Välitalo
  • Nepenmäen koulun opettajat: Kari Iljin ja Raimo Vänskä
  • Niinivaaran yläasteen opettajat:Kimmo Kotro ja Riitta Saarelainen
  • Pohjois-Karjalan museon henkilökunta: Auli Patjas ja Hannu Ylinen
Toteutuksesta ovat vastanneet:
  • Teksti ja kuvat: FM Pekka Pakarinen
  • Tekninen toteutus ja visualisointi: M'design Oy
Ideoinnissa mukna olleet koulut ovat olleet myös opetusohjelman koekaniineina. Kukin koulu on laatinut oman tutkimusprojektinsa, joka on liitetty opetusohjelman runkoon. Koululaiset ovat olleet innostuneita asiasta, ja uskomme, että kiinnostus oman asuinalueen lähihistoriaan on myös kasvanut.